Main Page Sitemap

Lund bevarandebiologi


lund bevarandebiologi

of study, year 1, autumn, spring. Methodology, long-term monitoring test fishing is conducted with standardized methodology. When report withdrawal from the database KUL, selection including sampled county, sampling site and year is made in the table header. Studera, välja studier, program och kurser, kurser.

Year 2, autumn, spring, degree requirements, courses corresponding to 120 credits, of which should encompass. Biodiversitetens globala mönster och ekosystemfunktioner, bevarandegenetik, genetiska metoder inom naturvården, populationsdynamik, demografi, metapopulationsekologi, reservatsplanering, störningsekologi, beteendeekologiska verktyg för bevarandearbetet,. New Master's student 2018. Där kan du sedan följa din anmälan media markt uppsala vridbart TV-fäste tilt och kontrollera att dina meriter registrerats. Därför innehåller kursen många litteraturseminarier, debatter och övningar. Biologi: Bevarandebiologi, bIOR83, kursen är en avancerad kurs i Ekologi och Miljövetenskap och fokuserar på de vetenskapliga grunderna för naturvården.

Retorik grundkurs lund, Slänga bildäck lund,


Sitemap