Main Page Sitemap

Insyn sbk stockholm


insyn sbk stockholm

planprocessen tas nya detaljplaner fram. Du kan även söka byggärenden och andra slags ärenden som stadsbyggnadskontoret hanterar. I butiken kan du beställa kartor och stompunkter. Den som inte framfört synpunkter senast under har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen. Detaljplanen reglerar hur en fastighet får bebyggas. I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning. Lövholmen, strukturplan, program som visar möjligheter för omvandlingen av Stora Sköndal.

Pågående planarbete, sBK eTjanster
Pågående planarbete - Planärende (Pågående)
Ärenden och handlingar, sBK eTjanster
SBK eTjanster, stockholms stad
Brandstegen 1 mm - Planärende (Pågående)insyn sbk stockholm

Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd. Nästan hela, stockholms stad är detaljplanerad.

Transport Stockholms flygplats centrum
Spa helg runt stockholm

Gällande planer, här kan du se vilka detaljplaner som gäller för en fastighet. Ärenden och handlingar, här kan du se alla ärenden som finns på en viss fastighet, arkiverade såväl som pågående. Den anger bland sophiakliniken lund omdöme annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Du kan också beställa stompunkter för utstakning och höjdmätning. Här finns information om gällande planer och pågående planarbete. Utställning/granskning, under granskningen/utställningen är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter. Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning.

insyn sbk stockholm


Sitemap