Main Page Sitemap

Borås högskola bibliotek


borås högskola bibliotek

erbjuder Skyddsvärnet i Göteborg öppenvård, motivations-och utredningsplatser, halvvägshus, Ungdomsboende, utslussboende och referensboenden till människor med olika psykosociala problem. . Läst 13 december 2010. Norrbyvälle utgår från den antroposofiska människosynen.

Vandalorum är ritat av arkitekten Renzo Piano. Verksamheten grundas på boendelösningar som kallas engagemangsboenden. Stiftelsen är icke vinstdrivande: eventuella vinster och överskott återinvesteras i verksamhetens utveckling. På så vis är de dagliga verksamheterna socialt integrerade i ett större sammanhang. Stiftelsen Målargården driver sedan år 1999 bostäder i Södertälje och Mörkö med särskild service för vuxna enligt LSS. Föreningen S:t Lukas Göteborg Föreningen S:t Lukas i Göteborg är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning, alltid med legitimerad personal. Det finns även en folkhögskola - Värnamo stockholms stads interna bostadskö Folkhögskola, som i olika skepnader varit verksam sedan 1876. M-modellen är en modell för mögelprediktering utvecklad av Skanska. Föreningen Furuboda började 1964 med sommarlägerverksamheten för människor med funktionsnedsättning i Sydsverige.


Sitemap