Main Page Sitemap

Kommunfullmäktige göteborg ledamöter


kommunfullmäktige göteborg ledamöter

: 12 (5) 42, socialdemokraterna: 17 (6). Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon. Sverigedemokraterna: 7 (4). Andel nya i procent. Då gäller det att hålla en och samma linje hela vägen. Han slogs också av att politiken bygger på konflikt. Fakta: Nya kommunfullmäktige i siffror, medelåldern i kommunfullmäktige är 45,3.

Ovan är ett urval, se samtliga 28 kommunstyrelsen. LÄS MER: Två nya partier med helt olika sammansättning. Ovan är ett urval, se samtliga 43 bolag. Andra halvåret år 2019, torsdagen den 12 september, torsdagen den 17 oktober. Du läser nu en av dina fria artiklar på, jag har alltid älskat kultur. Göteborgs Stadshus AB är sedan 2014 moderbolag för stadens samtliga hel- och delägda bolag. Kommunfullmäktige i Göteborg har 81 ledamöter. Kristdemokraterna: 3 (0). Demokraterna och Miljöpartiet har helt jämn könsfördelning i sina fullmäktigegrupper. Det är min övertygelse, säger Iréne Sjöberg Lundin. Ovan är ett urval, se samtliga 49 stiftelser fonder.

Valet sker vart fj rde r samtidigt som valet till landsting och riksdag. Kommunfullm ktige i, g teborg har 81 ledam ter. 40 av dem var med ven under f rra mandatperioden. 41 ledam ter r nya i sin roll och en hel del.


Sitemap