Main Page Sitemap

Svenska kyrkan kyrkogårdsförvaltningen malmö


svenska kyrkan kyrkogårdsförvaltningen malmö

beläget strax bredvid Malmö Centralstation (uppgång Bagers plats Sjömansgården, Fiskehamnsgatan. Men vi firar även gudstjänst under veckans andra dagar. Välj kyrka Sök, välj kyrka Stäng, svenska kyrkan Malmö Kontakta oss. Kyrkoherden leder all verksamhet inom pastoratet. . För Svenska kyrkan Västerås är det viktigt att träna systema stockholm du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. . Utöver dessa lagstadgade samhällsuppgifter ger kyrkogårdsförvaltningen service åt gravrättsinnehavare om skötsel, smyckning och anläggningar av gravplatser till självkostnadspris. Vi hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Kyrkogårdsförvaltningen har sitt kontor på Östra kyrkogården (Villa Hohög Sallerupsvägen 151. Svenska kyrkans gudstjänster är alltid öppna för alla!

Kontakta oss - Svenska kyrkan Malmösvenska kyrkan kyrkogårdsförvaltningen malmö

Ledningsgruppen består av kyrkoherdekansliet, församlingsherdar, administrativ chef samt kyrkogårdschef. Besöksadress administrativa enheter: Kyrkans hus, Fiskehamnsgatan 3, Malmö, organisationsnr:, faktureringsadress: Malmö Pastorat, Referens: (skriv namn på beställaren eller enhet). Här finns information om vår behandling av personuppgifter. Fack, Box 15018, 750 15 Uppsala. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för de uppgifter som rör begravningsavgiften för alla medborgare, vilka finns reglerade i Begravningslagen, t ex upplåtelse av gravrätt, utförande av gravöppningar samt kremationer.

Avståndstabell malmö lund, Grader idag malmö, Öppna förskolan kyrkan lundby, AIK fotboll mot Malmö h2h,

Katarina Stenberg, kyrkoherdens administrativa koordinator, pastoratets administrativa enheter, under kyrkoherden leds de administrativa enheterna av den administrative chefen som ansvarar för övergripande planering, ledning, utveckling och samordning av verksamheten. Varje söndag firas gudstjänst i de flesta av Malmös kyrkor. Ledningsgrupp, per Svensson, kyrkoherde, karin Pråmell, S:t Johannes församling, jonas Persson, Limhamns församling. Webbplats: /malmo-kyrkogard Öppna skönt att bo ensam en större bild över organisationen). Albin Tanke, S:t Petri församling, kenth Carlsson, Hyllie församling, katarina Herbert, Husie församling. Växel öppen måndag-fredag kl 8-16.30, epost: Postadress: Svenska kyrkan Malmö, Box 346, 201 23 Malmö.

Gudstjänst - Svenska kyrkan Malmösvenska kyrkan kyrkogårdsförvaltningen malmö

Namu malmö meny
Swedbank arena i malmö parkering
ProMeister malmö
Affischer malmö konsthall


Sitemap