Main Page Sitemap

Stockholm läns landsting politik


stockholm läns landsting politik

i yttre länet. Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län, den tar landstinget över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. If iTunes doesn't open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows ogress Indicator. Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. En samordning blev alltmer nödvändig. Sjukvårdsförvaltningarna drivs dock även de under stockholms tingsrätt förhandlingar bolagsliknande former, vilket bland annat betyder att det finns politiskt oberoende ledamöter även i deras styrelser. Besök oss nästa gång Jimmie talar i din ort. Innehåll, när landstingen ursprungligen inrättades, 1863, ingick, stockholms stad varken i länet eller i landstinget, utan utgjorde en separat enhet under Överståthållarämbetet och skötte själv sina landstingsangelägenheter. Partiernas förslag till budget 2019, den 13 november presenterade den politiska majoriteten i landstinget sitt förslag till budget för 2019.

stockholm läns landsting politik

Stockholm läns landsting politik
stockholm läns landsting politik

Det gäller till exempel husläkarverksamhet, samt barnavårds- och mödravårdscentraler som ingår i Vårdval Stockholm. Please upgrade your browser to improve your experience. You are using an outdated browser. Här ligger bland annat ansvaret för avtalen med olika vårdproducenter, samt informations- och rådgivningstjänsten Vårdguiden. De folkvalda politikerna sätter, med stöd av de centrala förvaltningarna i Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) upp ramarna för hur landstingets olika åtaganden ska uppfyllas.

Stockholm läns landsting politik
stockholm läns landsting politik


Sitemap