Main Page Sitemap

Detaljplan stockholm


detaljplan stockholm

av området på så väl land som i vatten och att det sker på bekostnad av miljö- och naturvärden, säger oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) i en kommentar. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Däremot kan detaljplanen komma att ändras under tid, men inte i sådan utsträckning så att ett bostadsområde invaderas av andra typer av byggnader. Hur lång tid tar det? Om oss, tillfället, framtidssäkrar och maximerar både värde och intäkter. Förädling på dina villkor. Detsamma gäller vägar och skolor. Det ger även en säkerhet för att området kommer att te sig likt även om fler byggnader tillkommer.



detaljplan stockholm

En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.
I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom.

Gällande planer - SBK eTjanster
Säbyvikens detaljplan upphävs SVT Nyheter Mest läst, stockholm

Foto: SVT Överexploatering av området, men nu säger mark- och miljödomstolen att så kan man inte göra och upphäver kommunens detaljplan, något som välkomnas av Socialdemokraterna i Österåker. Läs mer, möjligheten, boeno Stockholm är i stark tillväxt. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Projekten, markägaren i Huddinge kommun Driva detaljplan. Vi erbjuder förädling på dina villkor vilket innebär att vi alltid inleder samarbetet med att analysera möjligheten till en optimal förädling där vi i vissa fall driver detaljplan mot kommunen och i andra fall optimerar förädlingen utanför planlagt område.ex. Men istället för att göra det, försökte kommunen i efterhand göra bygget lagligt genom att helt enkelt göra en ny detaljplan för området och rita in båthallen. De kan däremot planeras upp om fastighetsägaren vill det för att skapa ett industriområde eller ett bostadsområde med flera tomter. Klicka sedan på knappen planfråga och klicka i kartan för att markera vilken plan du vill veta mer. Oklart om kommunen kommer överklaga, michaela Fletcher (M kommunstyrelsens ordförande i Österåker, skriver i ett mejl att domen nu ska läsas igenom av ett antal politiker och av berörda tjänstemän. Vi ser till att våra planer bli intressanta och trivsamma, lätta att orientera sig i, innehållsrika och varierade samt funktionella och ekonomiskt försvarbara. De ska vara ekonomiska att genomföra, vilket ofta innebär att de också är resurssnåla och ekologiskt hållbara.


Sitemap