Main Page Sitemap

Observatoriet lund öppettider


observatoriet lund öppettider

av politiker och förvaltningsdirektörer i Lunds kommun för att välja ut de tre idéer som kommunen vill gå vidare med. Sista datum för att skicka in bidrag var i slutet av maj. Nu har du chansen att komma med idéer för hur. Respekt för kulturmiljön och byggnadernas historiska värden har varit viktig bulls pool och bar helsingborg öppettider i bedömningen. Mathias Nilsen : [email protected] lund.se Senast uppdaterat: 14 juni, 2018. Vinnarna i idétävlingen om, observatoriet utsedda, astronomiskt museum, bryggeri och restaurang och en interaktiv lärmiljö. Observatorielundens bryggeri och restaurang, förslaget i korthet: Restaurang med astronomi/rymdtema. Utifrån detta valde juryn ut tre vinnande förslag.

Här kan du se vår idébank med olika förslag. Observatoriet, mikrobryggeri i Seismografhuset, inglasad uteservering däremellan. Observatoriet i Stadsparken skulle kunna nyttjas i framtiden. Tycho Brahe-, observatoriet finns även på 1 annan adress. Juryns motivering: Nyskapande idé med bra koppling till Lunds identitet och malmö stadsbyggnadskontor.se platsens möjligheter. Till exempel från den idébank som skapats med alla tävlingsbidrag. Svar på de flesta frågor hittar du i listan nedan.


Sitemap