Main Page Sitemap

Göteborgshus 14


göteborgshus 14

kunde förutse. Om det finns tid och intresse efter avslutat möte kan vi ha en frågestund av mer allmän karaktär. Hissen på, virvelvindsgatan 24 blir ytterligare lite försenad och beräknas besiktigas torsdagen den 31:a maj, alltså 6 dagar senare än planerat. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Med vänlig hälsning, styrelsen. Abraham fabio Sousa 36' 81 benjamin Nygren 89'. Vi kommer även att ge information angående projekt och förändringar under innevarande verksamhetsår. Stämman kommer att avhållas torsdagen den 25:e oktober 2018 kl 18:00 i Guldhedens Studiehem. Du kommer få ekonomisk och annan information från det gångna verksamhetsåret och dessutom få möjlighet att ställa frågor och göra din stämma hörd vad avser nya kandidater för kommande styrelse, inlämnade motioner.

Träff september 14, 2018. Start av installation för de 4 sista hissarna. Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus 23, Gothenburg. 165 likes 3 talking about this.

Göteborgshus 14
göteborgshus 14

Som vanligt bjuder Föreningen på kaffe med tilltugg. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Jensen 10 Lagemyr 85'. Suppleanter: Marie Abrahamnsson, orkestergatan 13, christer Hertzman, tunnlandsgatan. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande. Motioner anslås på informationstavlor i trapphusen respektive läggs ut på Föreningens hemsida. Härmed bjuds du in till ordinarie stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus. Kontakt styrelsen, ordförande, kurt Svensson, tunnlandsgatan, vice ordf. Sören Johansson, orkestergatan 1, valberedning: Gunilla Olsson, orkestergatan 17 göteborgs universitet ladok (sammankallande).

Riksbyggens bostadsrättsförening, göteborgshus 23 - Home Facebookgöteborgshus 14


Sitemap