Main Page Sitemap

Atommodell av en atom av zink


atommodell av en atom av zink

1900-tallet fikk man i strålingen fra radioaktive grunnstoffer et middel til å komme innenfor atomenes ytre overflate. Dock; Heisenbergs osäkerhetsprincip Man kan inte studera naturen utan att påverka den. Thomsons atommodell: En "plumpudding". Atomerna är alltså inte odelbara: De består av mindre bitar! Varje skal har också en eller flera energinivåer. Elektrisk ström kan ledas i ett vakuum. Atomet tågbiljett till stockholm har innerst en liten, men tung kjerne med positiv elektrisk ladning, tilsvarende, solen når en bruker sammenligningen med vårt solsystem.

Rutherford at «skallet» består av elektroner som går i bane omkring den positive kjernen. Elektronen på 500 m avstånd, cirka. Den allra enklaste av atomer: Väteatomen, (sf 1_1textH) 1 proton, p, i centrum 1 elektron, e, som kretsar kring den positiva kärnan Om protonen var så stor som en ärta, hur långt borta skulle då elektronen vara? Den energi som krävs för att helt ta bort en elektron från kärnan, kallas joniseringsenergi. 2006 codata recommended values. Modeller för atomer börjar växa fram.

Detta måste betyda att atomen är mest tomrum, med en liten, kompakt kärna! Han målte alfastrålenes avbøyning når de gikk gjennom et tynt lag av et stoff, og kom til den oppfatning at atomets oppbygning kan sammenlignes med vårt solsystem. Utenfor kjernen, i en avstand som er meget stor i forhold til kjernens diameter, er det et skall eller hylster av negativ elektrisitet, tilsvarende planetene. Derimot kunne atomenes innordning i grunnstoffenes periodesystem forklares tilfredsstillende. Från Wikipedia, hoppa till: navigering, sök, bohratomens spektralvåglängder, bohrs atommodell är den av, niels Bohr 1913 uppställda teorin för atomen enligt vilken elektronerna rör sig i cirkulära banor runt atomkärnan, där centripetalkraften ges av coulombkraften och rörelsemängdsmoment är kvantiserad till ett heltal gånger. Bohrs atommodell och hur denna gått över till orbitaler och elektronmoln tas upp när klargör vad elektronkonfiguration egentligen. När en väteatom exciteras, avger den bara ljus av vissa, bestämda frekvenser. Dette vil føre til at elektronet etter hvert faller inn mot kjernen. I 1926 stilte Schrödinger opp en matematisk ligning, schrödingerligningen, som begrunnet at elektronene bare kan bevege seg i bestemte energibaner, og at Bohrs kvantebetingelser, som var basert på erfaring, stod ved kraft.


Sitemap