Main Page Sitemap

Psykologprogrammet lunds flashback


psykologprogrammet lunds flashback

personlighetspsykologi, socialpsykologi och biologisk psykologi präglar utbildningens första del. Psykologer som arbetar inom många olika sektorer laird technologies göteborg av samhället. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Organisationsteori I, 7,5 hp, psykoterapi med teoretisk fördjupning II, 7,5.

Metodutbildning förekommer under hela läkare stockholm östermalm programmet. Andra arbetsuppgifter kan vara rådgivning och förebyggande hälsoarbete. Efter utbildningen, det finns idag ca 10 000 leg. Undervisningen präglas av en stor bredd i undervisningsformer och där teoretiska och praktiska inslag hela tiden samspelar. Där loggar du in med ditt universitetskonto. Arbetsmarknaden för psykologer är för närvarande god med en arbetslöshet som är väsentligt lägre än genomsnittet. Praktiska moment finns genom hela programmet. Arbets- och organisationspsykologi, 15 hp, forskningsmetod II, 7,5 hp, psykoterapi med teoretisk fördjupning III, 7,5. Psykologpraktik, 22,5 hp, avancerad nivå, psykoterapi med teoretisk fördjupning I, 7,5. Behovet av psykologinsatser är växande i ett samhälle med stora förändrings- och kompetenskrav, kulturell mångfald och ambitioner att främja individens psykiska hälsa och livskvalitet, vilket medför att psykologers kompetens efterfrågas på allt fler områden. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Utbildningens innehåll, psykologprogrammet löper över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt.


Sitemap